7774-7007
Багц
Тахианы далавчны багц. 2 ТӨРӨЛ
Тахианы далавчны багц. 2 ТӨРӨЛ
Тахианы далавчны холимог багц. Та 7 төрлийн амтнаас өөрт таалагдах 2 төрлийн амтыг сонгож амтлаарай.
Тахианы цээж махны багц.  2 ТӨРӨЛ
Тахианы цээж махны багц. 2 ТӨРӨЛ
Тахианы цээж махны холимог багц. Та 7  төрлийн амтнаас өөрт таалагдах 2 төрлийн амтыг сонгоорой.
Тахианы цээж махны багц. 3 ТӨРӨЛ
Тахианы цээж махны багц. 3 ТӨРӨЛ
Тахианы цээж махны холимог багц. Та 7  төрлийн амтнаас өөрт таалагдах 3 төрлийн амтыг сонгоорой.
Тахианы далавчны багц. 4 ТӨРӨЛ
Тахианы далавчны багц. 4 ТӨРӨЛ
Тахианы далавчны холимог багц. Та 7 төрлийн амтнаас өөрт таалагдах 4 төрлийн амтыг сонгож амтлаарай.
Тахианы далавчны холимог багц. 7 ТӨРӨЛ. СТАНДАРТ
Тахианы далавчны холимог багц. 7 ТӨРӨЛ. СТАНДАРТ
7 төрлийн амттай тахианы далавчны холимог багц. Шарсан, Каннам, Бяслагтай, Зөгийн балтай, Халуун ногоотой, BBQ, Зөгийн бал сармисны амттай
Тахианы далавчны холимог багц. 7 ТӨРӨЛ. ТОМ
Тахианы далавчны холимог багц. 7 ТӨРӨЛ. ТОМ
7 төрлийн амттай тахианы далавчны холимог багц. Шарсан, Каннам, Бяслагтай, Зөгийн балтай, Халуун ногоотой, BBQ, Зөгийн бал сармисны амттай
Тахианы цээж махны холимог багц. 7 ТӨРӨЛ. СТАНДАРТ
Тахианы цээж махны холимог багц. 7 ТӨРӨЛ. СТАНДАРТ
7 төрлийн амттай тахианы цээж махны холимог багц. Шарсан, Каннам, Бяслагтай, Зөгийн балтай, Халуун ногоотой, BBQ, Зөгийн бал сармисны амттай
Тахианы цээж махны холимог багц. 7 ТӨРӨЛ. СТАНДАРТ
Тахианы цээж махны холимог багц. 7 ТӨРӨЛ. СТАНДАРТ
7 төрлийн амттай тахианы цээж махны холимог багц. Шарсан, Каннам, Бяслагтай, Зөгийн балтай, Халуун ногоотой, BBQ, Зөгийн бал сармисны амттай
Тахианы далавч
BBQ амттай тахианы далавч.  ЖИЖИГ
BBQ амттай тахианы далавч. ЖИЖИГ
Kannam BBQ буюу халуун ногооны амттай, сонгиноор бүрсэн, шаржигнуур тахианы далавч
Бяслагтай тахианы далавч, ЖИЖИГ
Бяслагтай тахианы далавч, ЖИЖИГ
Kannam Cheese буюу чихэрлэг, бага зэргийн халуун ногооны амттай, бяслагаар бүрсэн тахианы далавч
Зөгийн бал-сармистай тахианы далавч, ЖИЖИГ
Зөгийн бал-сармистай тахианы далавч, ЖИЖИГ
Kannam Kangjong Yangnyeom буюу халуун ногоо, зөгийн балны амттай, сармисны үүрмэгээр бүрсэн шаржигнуур тахианы далавч
Зөгийн балны амттай тахианы далавч, ЖИЖИГ
Зөгийн балны амттай тахианы далавч, ЖИЖИГ
Kannam Honey Butter буюу ваниль зөгийн балтай, чихэрлэг соусаар амтлагдсан, гүнждийн үрээр бүрсэн тахианы далавч
Каннам тахианы далавч, ЖИЖИГ
Каннам тахианы далавч, ЖИЖИГ
Kannam Yangnyeom буюу бага зэргийн халуун ногоо болон чихэрлэг амттай соус бүхий, газрын самрын үүрмэгээр бүрсэн шаржигнуур тахианы далавч
Шарсан тахианы далавч ЖИЖИГ
Шарсан тахианы далавч ЖИЖИГ
Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 20 гаруй халуун ногооны амттай, попкорноор бүрсэн шаржигнуур тахианы далавч
Халуун ногооны амттай тахианы далавч, ЖИЖИГ
Халуун ногооны амттай тахианы далавч, ЖИЖИГ
Kannam Chili буюу халуун ногооны амттай соустай, шаржигнуур тахианы далавч
BBQ амттай тахианы далавч, СТАНДАРТ
BBQ амттай тахианы далавч, СТАНДАРТ
Kannam BBQ буюу халуун ногооны амттай, сонгиноор бүрсэн, шаржигнуур тахианы далавч
Бяслагтай тахианы далавч, СТАНДАРТ
Бяслагтай тахианы далавч, СТАНДАРТ
Kannam Cheese буюу чихэрлэг, бага зэргийн халуун ногооны амттай, бяслагаар бүрсэн тахианы далавч
Зөгийн бал сармистай тахианы далавч, СТАНДАРТ
Зөгийн бал сармистай тахианы далавч, СТАНДАРТ
Kannam Kangjong Yangnyeom буюу халуун ногоо, зөгийн балны зөөлөн амттай, сармисны үүрмэгээр бүрсэн шаржигнуур тахианы далавч
Зөгийн балны амттай тахианы далавч, СТАНДАРТ
Зөгийн балны амттай тахианы далавч, СТАНДАРТ
Kannam Honey Butter буюу ваниль зөгийн балтай, чихэрлэг соусаар амтлагдсан, гүнждийн үрээр бүрсэн тахианы далавч
Каннам тахианы далавч, СТАНДАРТ
Каннам тахианы далавч, СТАНДАРТ
Kannam Kangjong Yangnyeom буюу халуун ногоо, зөгийн балны амттай, сармисны үүрмэгээр бүрсэн шаржигнуур тахианы далавч
Шарсан тахианы далавч СТАНДАРТ
Шарсан тахианы далавч СТАНДАРТ
Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 20 гаруй халуун ногооны амттай, попкорноор бүрсэн шаржигнуур тахианы далавч
Халуун ногоотой тахианы далавч, СТАНДАРТ
Халуун ногоотой тахианы далавч, СТАНДАРТ
Kannam Chili буюу халуун ногоотой, шаржигнуур тахианы далавч
Тахианы цээж мах
Бяслагтай тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Бяслагтай тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Kannam Cheese буюу чихэрлэг, бага зэргийн халуун ногооны амттай, бяслагаар бүрсэн тахианы цээж мах
BBQ амттай тахианы цээж мах ЖИЖИГ
BBQ амттай тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Kannam BBQ буюу халуун ногооны амттай, сонгиноор бүрсэн, шаржигнуур тахианы цээж мах
Каннам тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Каннам тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Kannam Yangnyeom буюу бага зэргийн халуун ногоо болон чихэрлэг амттай соус бүхий газрын самрын үүрмэгээр бүрсэн шаржигнуур тахианы цээж мах
Зөгийн бал сармистай тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Зөгийн бал сармистай тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Kannam Kangjong Yangnyeom буюу халуун ногоо, зөгийн балны зөөлөн амттай, сармисны үүрмэгээр бүрсэн шаржигнуур тахианы цээж мах
Зөгийн балны амттай тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Зөгийн балны амттай тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Kannam Honey Butter буюу ваниль зөгийн балтай, чихэрлэг соусаар амтлагдсан, гүнждийн үрээр бүрсэн тахианы далавч
Шарсан тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Шарсан тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 20 гаруй халуун ногоотой попкорноор бүрсэн шаржигнуур тахианы цээж мах
Халуун ногоотой тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Халуун ногоотой тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Kannam Chili буюу халуун ногоотой, шаржигнуур тахианы цээж мах
Бяслагтай тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Бяслагтай тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Kannam Cheese буюу чихэрлэг, бага зэргийн халуун ногоотой,  бяслагаар бүрсэн тахианы цээж мах
BBQ амттай тахианы цээж мах СТАНДАРТ
BBQ амттай тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Kannam BBQ буюу халуун ногоотой, сонгиноор бүрсэн, шаржигнуур тахианы цээж мах
Каннам тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Каннам тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Kannam Yangnyeom буюу бага зэргийн халуун ногоо болон чихэрлэг амттай соус бүхий газрын самрын үүрмэгээр бүрсэн шаржигнуур тахианы цээж мах
Зөгийн бал сармисны амттай, тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Зөгийн бал сармисны амттай, тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Kannam Kangjong Yangnyeom буюу халуун ногоо, зөгийн балны зөөлөн амттай, сармисны үүрмэгээр бүрсэн шаржигнуур тахианы цээж мах
Зөгийн балны амттай тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Зөгийн балны амттай тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Kannam Honey Butter буюу ваниль зөгийн балтай, чихэрлэг соусаар амтлагдсан, гүнждийн үрээр бүрсэн тахианы далавч
Шарсан тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Шарсан тахианы цээж мах СТАНДАРТ
Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 20 гаруй халуун ногоотой, попкорноор бүрсэн шаржигнуур тахианы цээж мах
Халуун ногоотой тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Халуун ногоотой тахианы цээж мах ЖИЖИГ
Kannam Chili буюу халуун ногоотой, шаржигнуур тахианы цээж мах
Бургер
BBQ амтат Каннам бургер
BBQ амтат Каннам бургер
Тахианы махан котлет, шинэхэн талх болон бяслаг, хашбраун, улаан лооль, салатны хавчуургатай, BBQ амтат соустай бургер
Халуун ногоотой Каннам бургер
Халуун ногоотой Каннам бургер
Тахианы махан котлет, шинэхэн талх болон бяслаг, хашбраун, улаан лооль, салатны хавчуургатай, халуун ногооны соустай бургер
Догбуги
Догбуги
Шөл/Салад/Вокууд
Жүржийн соустай тахианы махтай гоймонтой хуурга
Жүржийн соустай тахианы махтай гоймонтой хуурга
Найрлага: тахианы цээж мах, сонгино, лууван, чинжүү, удон гоймон, гүрждийн соус, ногоон сонгино, цагаан гүнждийн үр
Коулсло майонезтэй
Коулсло майонезтэй
Майонез, луувантай байцааны салат
Тахианы махтай цезарь салат
Тахианы махтай цезарь салат
Шарсан тахианы цээж мах, салатын навч, үрлэн улаан лооль, бяслаг, цезарь соус, хатаасан талх
Рамен
Рамен
Үхрийн махан шөл, улаан буудайн гоймон, өндөг, навч, мөөг, ногоон сонгино
Сам хорхойтой Том Ям
Сам хорхойтой Том Ям
Тахианы махан шөл, кокосын сүү, цөцгий, Том Ям зуурмаг, сам хорхой, кальмар, мөөг, үрлэн помидор, халуун ногоо. Будаа дагалдана.
Тахианы махтай Том Ям
Тахианы махтай Том Ям
Тахианы махан шөл, кокосын сүү, цөцгий, Том Ям зуурмаг, тахианы махтай, кальмар, мөөг, үрлэн помидор, халуун ногоо. Будаа дагалдана.
Зууш
Будаа
"Бяслагын цас" франц шарсан төмс 100 гр
"Бяслагын цас" франц шарсан төмс 100 гр
Бяслагын бүрхүүлтэй Франц шарсан төмс
"Бяслагын цас" франц шарсан төмс 150 гр
"Бяслагын цас" франц шарсан төмс 150 гр
Бяслагын бүрхүүлтэй Франц шарсан төмс
Шарсан төмс 100 гр
Шарсан төмс 100 гр
Сонгодог франц шарсан төмс
Шарсан төмс 150 гр
Шарсан төмс 150 гр
Сонгодог франц шарсан төмс
Шарсан төмс 200 гр
Шарсан төмс 200 гр
Сонгодог франц шарсан төмс
Наггетс 5 ширхэг
Наггетс 5 ширхэг
Бүрсэн тахианы цул мах
Амтлагч соус
BBQ соус
Caesar соус
Cheese соус
Chilli соус
Garlic соус
Honey garlic соус
Kannam соус
Ketchup

Солонгос улсаас гаралтай Kannam Chicken ресторан нь 30 гаруй жилийн турш амжилттай ажиллаж, өөрийн гэсэн өвөрмөц амт, чанараараа олон хүнд танигдсан. Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байсан хүмүүст танил амт амтагдах байх. Манай Kannam Chicken ресторан нь дэлхий даяар 60000 гаруй салбартай бөгөөд Монголд салбараа нээсэндээ таатай байна. Тиймээс та яг одоо энэхүү өвөрмөц амтат тахиаг гэртээ захиалан хүргүүлж, амтархан зооглоорой. Үйлчлүүлэгч та бүхэн маань веб сайтаар эсвэл бидэнтэй утсаар холбогдон захиалга өгөх боломжтой. Мөн доорх хаягаар хүрэлцэн ирж, өргөнөөр үйлчлүүлээрэй.


Хаяг:

г. Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Амарын гудамж, МТҮП корпус В, "Каннам чикен" ресторан. Цагийн хуваарь: Өдөр бүр 12:00-02:30.

Өөрөө хоолоо авч явах утас: 7774-7007

Илчлэг
  • Уураг
  • Өөх тос
  • Нүүрс ус
  • Илчлэгийн агууламж
Сагс/Захиалга
Нийт:
Хөнгөлөлт %
Отменить подарок
Захиалга өгөх
Захиалгын доод хэмжээ 500
Получайте бонусные рубли с каждого заказа!
Бонусными рублями можно полностью или частично оплатить заказ.
Чтобы начать получать бонусы – вам необходимо зарегистрироваться!
Кодыг дахин илгээнэ үү
Кодыг дахин дамжуулан илгээнэ үү 0:59
Дуудлагын хамгийн сүүлийн 4 цифрийг бичнэ үү
Кодыг дахин илгээнэ үү
Кодыг дахин дамжуулан илгээнэ үү 0:59
(далее – «Доставка», юридический адрес: ) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте «Доставка» ulaanbaatar.kannam.mn и его поддоменов *.ulaanbaatar.kannam.mn (далее – Сайт), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, контактные данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), фотографии, иную другую информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными.

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных «Доставка» с последующим направлением Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, от «Доставка», его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, информационных и новостных рассылок и другой информации рекламно-новостного содержания.

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта «Доставка».

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями «Доставка».

«Доставка» принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных. «Доставка» вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных.

Я ознакомлен(а), что:

• настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на Сайте «Доставка», направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте «Доставка»;
• согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме;
• предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.